2013 YILI 1.SINIFA DEFTER TUTMA HADLERİ – SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

2012 yılı ve önceki yıllarda vergi mükellefiyeti bulunan ve 2013 yılında mükellefiyeti devam edecek olan işletmeler ertesi yıl tutacakları defterleri bulunduğu yılın aralık ayında tasdik ettirmek zorundalar. Mükellefler tasdik ettirecekleri defterleri belirlerken bulundukları yılda elde etmiş oldukları iş hasılatlarını, alış ve gider toplamlarını dikkate alırlar. İş hasılatı, alış ve giderleri her yıl açıklanan hadlerin üzerinde olan mükellefler eğer işletme defterine tabii iseler, yeni yılda bilanço usulüne göre defter tutmak zorundadırlar. Yine satışları, alış ve giderleri belli tutarların altında kalan mükellefler eğer bulundukları yılda bilanço usulüne göre defter tutuyorlar ise, yeni yılda işletme defterine tabii olarak hesaplarını takip edebilirler. İşletme defterine tabii mükellefler isteğe bağlı olarak bilanço defteri tutabilirler.

Vergi usul kanunu sınıf değiştirme hadlerini aşağıda yer alan maddelerde açıklamaktadır.

VUK Md. 177 – I Sınıf (bilanço) Tüccarlar

VUK Md .178- II Sınıf (işletme) Tücarlar

VUK Md. 179-  Sınıf değiştirme, I sınıftan II sınıfa geçiş şartları

VUK Md. 180 –  Sınıf değiştirme, II sınıftan I sınıfa geçiş şartları

VUK Md. 181 – İhtiyari sınıf değiştirme

Her yıl yukarıda yer alan maddelerden faydalanarak sınıf değiştirme şartlarını tekrar hatırlayabilir ve yeni yılda tutulacak defterleri belirleyebilirsiniz.

2012 yılı yeniden değerleme oranı % 7,80 olarak belirlenmiştir. Bizler de bu orana göre 2013 yılı verilerimizi güncelleyeceğiz.

2012 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı (419 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 10/11/2012 – 28463 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir)

VUK’nda 2012 yılı için belirlenen hadlere yeniden değerleme oranlarını uygulamak sureti ile 2013 yılında dikkate alınacak hadleri belirleyelim.

II sınıftan Birinci Sınıfa Geçiş ( Bilanço usulüne tabii olacaklar)

 1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 150.920,00 (  %20 artırılarak güncellenmiş tutar : 181.000,00 TL’yi aşanlar)veya satışları tutarı 198.000,00 (%20 artırılarak güncellenmiş tutar : 245.000,00 TL’yi aşanlar)  lirayı aşanlar
 2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 83.000,00 (%20 artırılarak güncellenmiş tutar :  99.000.00 TL’yi) aşanlar
 3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 150.920,00 (%20 artırılarak güncellenmiş tutar : 181.000,00 TL’yi) lirayı aşanlar

veya

Arka arkaya iki dönemin iş hacmi yukarıda açıklanan tutarlara göre % 20’ye kadar bir fazlalık gösterirse defterlerini Bilanço esasına göre tasdik ettirirler.

Ayrıca, ihtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutulabilmektedir.

Not : Yukarıdaki rakamlar yeniden değerleme oranına göre hesapladığımız rakamlardır. Maliye bakanlığı rakamları açıklarken yuvarlayarak açıklamaktadır.

(I)’inciden (II)’nciye geçiş (İşletme defterine geçiş yapacaklar)

İş hacmi bakımından I’inci sınıfa dahil olan tüccarların durumları aşağıdaki şartlara uyduğu takdirde, bunlar, bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II’nci sınıfa geçebilirler:

2011 yılı iş hacimleri :

 1. Bir hesap döneminin iş hacmi ,yukarıda yer alan   yazılı hadlerden % 20’yi aşan bir nispette düşük olursa, veya;
 2. Arka arkaya üç dönemin iş hacmi yukarıda açıklanan tutarlara nazaran % 20’ye kadar bir düşüklük gösterirse. İşletme defterine tabii olarak defterlerini tasdik edebilirler.

Bilanço usulüne göre defter tutan şahıs işletmeleri ile adi ortaklıklar dilerlerse yine bilanço usulüne göre defter tutmaya devam edebilirler. II. Sınıfa tabii mükellefler dilerlerse I. Sınıfa geçerek bilanço esasına göre defter tutabilirler.

Bilanço usulünden işletme defterine geçiş yapacak olan mükellefler hesaplamalarında;

 • Alışlar toplamı : 150.920,00
 • Satışlar toplamı: 204.000,00
 • Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanlar dışında kalanlar için 83.000,00 TL
 • Alım – satım, üretim, hizmet işlerini birlikte yapanların satış hasılatı 150.920,00 TL

 olarak dikkate alacaklardır.

 

22 comments

 1. Atilla dedi ki:

  Sayın Üstat Yorumdan daha çok önemli olan bir Konu Açıklanmasını Rica da bulunuyorum.
  Konu : Alım Veya Satım Defter Tutma Hadlerinde Alışlar veya Satışlar da kdv dahil olan rakam üzerindenmi yoksa sade KDV siz Mal Alış veya Satış Üzerindenmi %20 si Hesaplannarak belirleniyor ve Kira giderler ve Ücret Bordrosu Giderlerde etkiliyormu Lütfen cevap verirseniz sevinirim. Saygılar.

  • Kadir Alaca dedi ki:

   kdv hariç tutarlar üzerinden hesaplanıyor, ücret ve diğer giderler göz önünde bulundurulmuyor

  • leyla yılmaz dedi ki:

   defter hadlerinde %20 artış hesabında yalnızca net mal alışı ve satışı dikkate alınır.genel yönetim giderlerin defter hadlerinde dikkate alınmaz.iyi çalışmalar

 2. TUNCAY dedi ki:

  ÜSTAD İYİ ÇALIŞMALAR,
  MÜKELLEFİN İŞE BAŞLMASI 2012 YILI İÇİNDE İSE (DAHA ÖNCE MÜKELLEFİYET KAYDI YOK) HADLERİ GEÇİYORSA 2013 İÇİN 1.SINIFA GEÇİŞ YAPACAKMIYIZ.

 3. Esra dedi ki:

  MerHaba,
  Yeni ticaret kanununa göre Ticaret Odası ‘na üye olan işletmeler de bilanço defteri tutmak zorunda olacakmış doğru mü? Küçük bir işletmenin bu durumda Ticaret Odasi’ sicilinden çıkıp Esnaf ve Sanatkarlar Odasına geçmesi anlamlı mıdır?

 4. admin dedi ki:

  Mehraba,
  Eskiden beri esnaf odasına kayıtlı olanlarda Ticaret Odasına kayıt isteğe bağlı iken, kendiliğinden Ticaret Odasına kayıtlı olanlar için defter tutma bakımından muafiyet görünmüyor. VUK’nuna göre hadlere göre tefter tutma sınfıları belirlenirken, TTK ya göre Tacir sıfatını taşıması, defter ve belgelerin delil olarak kullanılması için, 1.sınıf defter tutma amaçlanmıştır.
  Bu konuya Bakanlar Kurulunca açıklık getirilmesi gerekmektedir. İnş. Yılbaşına kadar açıklama getirilir.
  Hoşçakalın.

 5. MEHMET dedi ki:

  1- açıklanması beklenen 150.920 TL 2012 yılı alışlarımız içinmi geçerli.
  2- mal ithalatında ödemiş olduğumuz gümrük vergisi,nakliye,gümrük analiz ücretleri alışlarımız içerisindemi değerlendirilir.

 6. mehmet dedi ki:

  iyi çalışmalar.mükellefin 2011 yılındaki alışları toplamı 162613,00 tl idi.2012 yılında işletme defteri tasdik ettirdim.sizce doğru mu?ve aynı mükellefin 2012 yılındaki alışları toplamı 145,000,00 tl civarında.2013 yılında yine işletme mi tasdik ettirmem gerekiyor acaba?

 7. tuna dedi ki:

  Merhaba, bir konfeksiyon atölyem var, fason olarak çalışıyorum
  2012 yılında 132.000 tl ciro yaptım. ciro derken alım satım değil kumaşlar geliyor pantolon haline getiriyorum kestiğim fatura fason işçilik faturası. işletme defterı mı tasdikleteceğim yoksa büyük deftere geçecekmiyim

 8. Mehmet dedi ki:

  Merhabalar,

  2013 yılında faaliyetine yeni başlamıi bir işletme defeteri sahibi kendi rızası ile A.Ş kurulumu yapmak istersen işletme defterindem A.Ş ye geçmek için ne gibi bir işlem yapması gerekir.

 9. Mehmet dedi ki:

  mahkeme kararı ile herhangibir işlem yapma şansımız yokmudur?

 10. abdullah dedi ki:

  bir nakliyeci 2012 yılında 153 bin tl fatura kesmiş olup gideri 153.bin tl dir 1 sınıfa geçer mi acab

 11. BERİVAN dedi ki:

  nakliye firmaları 130,000 yıllık alışı ve satışı 128.000 ise işletme derfterine mi yoksa bilançoya mı tabidir

 12. korhan dedi ki:

  iyi çalışmalar 2013 defterini işletme defteri olarak onaylattığım firmamızın aralık faturalar işlendikten sonra bilançoya geçtiğini fark ettim. ne yapmalıyım.

 13. OKAN dedi ki:

  Ganyan bayileri KDV den muaf dırlar. Dolaysıyal hadi aşıyorlarsa bilnçoya geçerlermi. Bilançoya geçiyorsa B Alış ve Bs formu vermek zorundalarmı. İşletmeden devam etsek ne gibi sıkıntılar yaşarız. 2012 de 96,000 TL hadini aşmışız ve işletme defteri tastik etmişiz.ne yapmamız gerekiyor. Bizi 7.80 lik değer artış ortalaması yanıltı. yeni had bu oranın altında kaldı.

 14. ömür dedi ki:

  Şu an küçük deftere tabiyim fakat 2013 yılında hadleri geçip büyük deftere tabi olmak istemiyorum.AMA bana tam bilgi verebilen yok 2013 yılında en yüksek ne kadar fatura kesebilirim lütfen bana acil bilgi vermenizi rica ediyorum.

 15. BARAN... dedi ki:

  2013 yılında mükellef oldum.şuan hasılatım 200000,00 tl civarında.büyük deftere geçecekmiyim yoksa 2 yıl muafiyet var mı?? tşk….

 16. BARAN... dedi ki:

  2013 yılında mükellef oldum.şuan alışlarım da 220000,00 tl civarında.büyük deftere geçecekmiyim yoksa 2 yıl muafiyet var mı?? tşk….

 17. mustafa bayram dedi ki:

  işletme defterinde olan bir üretim işletmesi nin gideri ücret bordrosu 178500-tl diğer giderleri 50000-tl olmak üzere 228500 tl toplam gideridir.mal alışları 26500 tldir. satışı 90000-tl dir. ücret bordrosu nedeni ile yeni yılda bilanço defterine mi geçer? şimdiden teşekkür ederim. işlerinizde başarılar…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir