Maliye Bakanlığından :
2013 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
    3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 02/01/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2013 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir.  
2013 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK ASGARİ ÜCRETLERİ  
TABLO I  
          1 . GRUP İLLER (TL) 2 . GRUP İLLER (TL) 3 . GRUP İLLER (TL) 4 . GRUP İLLER (TL)  
  T K B İŞİN MAHİYETİ işçisiz 1-3
işçili
4-9
işçili
10 ve daha fazla işçili işçisiz 1-3
işçili
4-9
işçili
10 ve daha fazla işçili işçisiz 1-3
işçili
4-9
işçili
10 ve daha fazla işçili işçisiz 1-3
işçili
4-9
işçili
10 ve daha fazla işçili  
  I     DEFTER TUTMA                                  
    1   İşletme Defteri                                  
      A Taşımacılık, Hizmet, Alım-Satım 77 89 101 137 71 77 89 119 59 71 95 107 53 59 71 77  
      B İmalat-İnşaat 113 119 155 190 95 107 119 137 89 95 113 119 77 89 107 119  
      C Zirai Kazançlar 77 89 107 137 71 77 89 119 59 71 95 107 53 59 71 77  
      D Apartman ve Site Yönetimi 89 101 107 143 77 83 89 131 65 71 77 89 53 59 65 113  
      E Dernek ve Vakıflar 102 113 124 162 86 92 97 113 70 75 81 97 54 59 65 81  
    2   Serbest Meslek Kaz. Def. 119 131 137 172 113 119 137 155 101 113 119 137 89 95 101 137  
  3   Dernekler ve Vakıflar                                  
      a) Merkez 119 131 137 190 101 111 119 137 89 95 101 131 71 77 89 101  
      b) Şubeler 59 71 77 101 53 59 71 83 42 53 59 71 36 42 53 59  
  4   Bilanço Esasına Göre Def.                                  
      A Şahıs Firmaları, Adi Ortaklık, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler                                  
      a) Hizmet 208 226 244 279 160 202 238 250 143 184 220 226 125 166 184 208  
      b) Alım-Satım 226 244 261 297 172 220 238 267 160 202 238 244 143 184 202 226  
      c) İmalat-İnşaat 244 261 279 309 190 238 250 285 172 220 250 261 155 202 220 261  
    B Hisseli Kom. ve Limited Şt.                                  
      a) Hizmet 244 261 279 297 226 238 244 261 208 220 226 238 184 202 208 220  
      b) Alım-Satım 279 297 315 327 244 250 261 297 226 232 244 250 202 208 220 226  
      c) İmalat-İnşaat 309 327 345 380 279 291 327 345 244 250 261 267 220 226 232 244  
    C Anonim Şirketler                                  
      a) Hizmet 345 380 434 517 309 345 380 434 279 309 345 386 250 285 321 345  
      b) Alım-Satım 380 416 452 535 345 398 428 464 309 345 380 416 285 321 345 380  
      c) İmalat-İnşaat 416 469 523 606 380 416 452 523 345 380 416 452 321 345 380 434  
    D Kooperatifler                                  
      a) Köy Kalkınma ve Orman 107 119 131 149 95 107 113 131 89 95 107 113 77 89 95 107  
      b) Esnaf Kefalet 119 131 137 155 107 113 119 137 95 107 113 119 89 95 107 113  
      c) Turizm-Tüketim 261 279 291 327 232 250 267 291 208 226 250 261 190 202 214 232  
      d) Taşımacılık 279 291 309 345 250 267 285 309 226 250 267 273 190 208 226 244  
      e) Ür.-Sat. ve Yapı (İh.Us.) 297 309 327 363 267 279 297 327 244 267 285 291 208 226 244 261  
      f) Yapı (Emanet Usulü) 309 327 345 380 285 291 309 351 261 285 303 309 226 244 261 279  
                                   
  T: TARİFE K: KESİM B: BÖLÜM