Archive for 22 Haziran 2013

Yeni Gelir Vergisi Kanunu'nda neler var

maliye-bakani-mehmet-simsekMaliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni Gelіr Vergisi Kanunu ilе yıllık geliri 160 bin liralık eşik değerin üzerinde olanlara beyanname verme yükümlülüğü getirileceğini söyledi. Şimşek, Bakanlar Kurulu’nun bu değerі уarıуa kadar azaltma ve iki katına çıkarma yetkіsі verildiğini de açıkladı. Şimşek, ikamеt için alınan tek konut satıldığında elde еdilеcеk kаzаncın da gelir vergisinden istisna olacağını kaуdetti. Şimşek’in vеrdiği bilgiye göre mevcut düzenlemede 5 yıl içinde satış yaрıldığında ödenmesi gereken vergіden vazgeçiliyor.

ARTAN ORANLI VERGİ OLACAK Read more

Online Çiçekçi

cicek-9

Türkiye’nin en başarılı ve en bilinen çiçekçilerinden ciceksatis.com basit kullanımı ve ödeme seçenekleriyle her kesime hitap eden bir e-çiçekçi olmaya devam ediyor. Bulunduğu odanın adeta aurasını değiştiren her cinsten çiçeği bulabileceğiniz sitemizde, şimdiye kadar gördükleriniz arasındaki en cazip tekliflerle de karşılaşacaksınız. İster Anneler Günü’nde, ister Babalar Günü’nde, isterseniz de sevgililer gününde ya da dostlarınızın doğum günlerinde yalnızca 5 dakikanızı web sitemize ayırarak çok uygun fiyatlara harika hediye paketleri seçebilirsiniz.

Web sitemizde kolayca kullanabileceğiniz menüler sayesinde kendi isteğinize uygun çiçekleri rahatlıkla bulabilirsiniz. “Amaca Göre Çiçekler” menümüzde, alacağınız kişi ve varsa özel günün niteliğine göre seçim yapabilirken, “Çiçek Çeşitleri” başlığı altında papatyadan orkideye kadar karar vermekte zorlanacağınız birçok çiçek cinsini görebilirsiniz. Ayrıca kendi bütçenize uygun çiçek seçimi yapmak için de “Fiyata Göre Çiçekler” menüsünü inceleyebilirsiniz.

Siparişini verdiğiniz her ürün, Türkiye genelindeki bayilerimizde çalışan. İşlerinde uzman kişilerce itina ile hazırlanır, özel çiçek araçlarıyla da arzu ettiğiniz adrese ulaştırılır. Türkiye’nin her yerindeki bayilerimizde aynı yüksek kalite ve servis anlayışı ile çalışılır. Yurtiçindeki bütün adreslere 7/24 çiçek siparişi verebilir, 09.00 ve 21.00 arasında siparişin gönderimini yapabilirsiniz. Henüz araca yüklenmemiş siparişleriniz de ise istediğiniz değişikliği mail ya da telefon yoluyla yapabilirsiniz. Kredi kartı, paypal, havale veya mailorder formu yollarından birini kullanarak, çok kısa sürede siparişinizi verebilir, anında sevdiğiniz insana gönderebilirsiniz.

Sahte belge düzenlediği için kod listesine alınmasının yasal bir dayanağı yoktur

İzmir 1. Vergi Mahkemesi

Esas No: 2011/832

ÖZÜ: Sahte belge düzenlediği için kod listesine alınmasının yasal bir dayanağı yoktur.

İstemin Özeti: Davacı şirket sahte belge kullandığı ve sahte belge düzenlediğinden bahisle özel esaslara tabi tutularak kod listesine alınmasına ilişkin işlemin; böyle bir tasnifin yapılmasının ciddi bir rekabet eşitsizliğine neden olacağı, şirketin işlem ile mal satamaz duruma düştüğü, yapılan işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istemiyle açılan davada öncelikle yürütmenin durdurulması istenilmektedir. Read more

Çok Tehlikeli işlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı iş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığından:

ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ

GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

(14.06.2013 tarih ve 28677 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan
sektörel alanda özel düzenleme kapsamında iş güvenliği uzmanlarının
görevlendirilmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve
Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki işyerleri ile iş güvenliği
uzmanlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6331 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci
fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Read more

Harçlar Kanunu 8-9 Sayılı Tarife

Harçlar Kanunu 8-9 Sayılı Tarife 2013

(8) SAYILI TARİFE

İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları :
I- İmalat ruhsatları:
1. Müstahzar ruhsatnameleri:
Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler:
a)Memleket dışında imal olunup ithal edilenler

1,033.75

b)Memleket içinde imal olunanlar

516.25

c)Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı:
-Hariçten ithal edilenler

516.25

-Memleket içinde imal olunanlardan

257.60

2.Patent ve faydalı modeller :(5228 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004) Read more