Karayolları Trafik Muayene İstasyonlarında Yapılacak
Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar

2011 TAKVİM YILI İÇİN

Aracın Cinsi

Tutarı

DAYANAĞI

a-) Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için 181.72 TL

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 24/12/2009 tarih ve 2009/KUGM-2 sayılı Genelge ile araç muayene ücretleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
 

b-) Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı,römork ve yarı römork için 135.70 TL
c-) Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet,motorlu bisiklet için 69,62 YTL

Diğer taraftan, 2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan "Muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücreti, yetki verilen gerçek veya tüzelkişi ya da alt işleticiler tarafından, % 5 fazlası ile tahsil edilir. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir." hükmü vergi dairelerince yapılacak harç tahsilatı sırasında dikkate alınmayacaktır.

2010 TAKVİM YILI İÇİN

Aracın Cinsi

Tutarı

DAYANAĞI

a-) Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için 168.74 TL

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 24/12/2009 tarih ve 2009/KUGM-2 sayılı Genelge ile araç muayene ücretleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
 

b-) Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı,römork ve yarı römork için 126.26 TL
c-) Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet,motorlu bisiklet için 64,9 YTL

Diğer taraftan, 2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan "Muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücreti, yetki verilen gerçek veya tüzelkişi ya da alt işleticiler tarafından, % 5 fazlası ile tahsil edilir. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir." hükmü vergi dairelerince yapılacak harç tahsilatı sırasında dikkate alınmayacaktır.

2009 TAKVİM YILI İÇİN

Aracın Cinsi

Tutarı

DAYANAĞI

a-) Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için 165.20 TL

24.12.2008 ve Karayolları Trafik Muayene İstasyonlarında Yapılacak Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar Kanunu Sirküleri/8

b-) Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı,römork ve yarı römork için 123.90 TL
c-) Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet,motorlu bisiklet için 63.70 YTL
Diğer taraftan, 2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan "Muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücreti, yetki verilen gerçek veya tüzelkişi ya da alt işleticiler tarafından, % 5 fazlası ile tahsil edilir. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir." hükmü vergi dairelerince yapılacak harç tahsilatı sırasında dikkate alınmayacaktır.
2007 TAKVİM YILI İÇİN

Aracın Cinsi

Tutarı

DAYANAĞI

a-) Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için 147.50 YTL

18.12.2007 ve Karayolları Trafik Muayene İstasyonlarında Yapılacak Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar Hakkında Sirküler/3

b-) Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı,römork ve yarı römork için 110.90 YTL
c-) Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet,motorlu bisiklet için 57.80 YTL