Archive for Bağımsız Denetim Videoları

Bağımsız Denetçilik Sınavı Duyurusu

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI DUYURUSU

SINAVA BAŞVURU

Bağımsız Denetçilik Sınavına başvurular 12 Haziran 2013 tarihinde başlayıp 21 Haziran 2013 tarihinde sona erecektir.

Başvurular, elektronik ortamda “ http://www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav müracaatları, Kurum tarafından incelendikten sonra sınava katılmaya hak kazananlar ile bunların sınav yerleri sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde duyurulacaktır. Read more

Yeni TTK TFRS ve Bağımsız Denetim Paneli 4

Antalya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası ve Antalya Yeminli Mali Müşavirler odası tarafından birlikte düzenlenen Yeni TTK Finansal Raporlama Standartları ve Bağımsız Denetim Paneli Bölüm 4
Prof. Dr. Nejat Bozkurt’un anlatımıyla.

http://88.225.227.108:8080/ASMO/asmotv/20111126-4.wmv

Yeni TTK TFRS ve Bağımsız Denetim Paneli 3

Antalya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası ve Antalya Yeminli Mali Müşavirler odası tarafından birlikte düzenlenen Yeni TTK Finansal Raporlama Standartları ve Bağımsız Denetim Paneli Bölüm 3
Prof. Dr. Nejat Bozkurt’un anlatımıyla.

http://88.225.227.108:8080/ASMO/asmotv/20111126-3.wmv

Yeni TTK TFRS ve Bağımsız Denetim Paneli 2

Antalya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası ve Antalya Yeminli Mali Müşavirler odası tarafından birlikte düzenlenen Yeni TTK Finansal Raporlama Standartları ve Bağımsız Denetim Paneli Bölüm 2
Prof. Dr. Nejat Bozkurt’un anlatımıyla.

http://88.225.227.108:8080/ASMO/asmotv/20111126-2.wmv

Yeni TTK TFRS ve Bağımsız Denetim Paneli 1

Antalya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası ve Antalya Yeminli Mali Müşavirler odası tarafından birlikte düzenlenen Yeni TTK Finansal Raporlama Standartları ve Bağımsız Denetim Paneli Bölüm 1
Prof. Dr. Nejat Bozkurt’un anlatımıyla.

http://88.225.227.108:8080/ASMO/asmotv/20111126-1.wmv