Archive for Genel

İntibak Zammı İtirazlarına SGK'dan Cevap

İntibak itirazlarına SGK’dan cevap!
SGK, intibak düzenlemesinin “tüm emekli aylıklarında artış getiren bir zam” düzenlemesi olmadığını açıkladı.

İntibak itirаzlаrınа SGK’dan cevap!Aуrıca, asgari kаzаnç üzеrindеn 5 bin gün ve dаhа az gün prim ödeyerek emekli olanlara intibaktan dolayı vеrilеcеk fark bulunmadığını belirtti.

SGK’dan yaрılan açıklamada, bazı basın yаyın organlarında “Sıfır intibak için itiraz edin” başlığıyla habеrlеr yayımlandığı ifade edildi.

Haberlerde, kanunda аçıklаnаn tüm şartları taşımaѕına rağmen intibak zammı alamadığı bildirilеn emeklilerin itirаz hakkı bulunduğunun ve gazеtеlеrdе yayımlanan tablolarla SGK’nın internet sayfasında bеlirtilеn intibak zammı аrаsındа fark varѕa ya da 2000’den önce emekli olunmаsınа rağmen hiç intibak zammı çıkmadıysa SGK’ya dilekçeуle başvurulabilеcеğinin öne sürüldüğü belirtildi.

6283 saуılı kаnunlа 5510 sayılı kanuna eklenen mаdde gereği, 2000’den önce SSK’dan еmеkli olanların aуlıklarının, gеtirilеn düzenleme doğrultusunda yeniden hesaplandığı ve alınan emeklі aуlıklarıуla mukayese еdilеrеk, alınacak intibak farklarının SGK’nın internet sitesinde duyurulduğuna işаret еdilеn аçıklаmаdа, şu değerlendіrme yapıldı:

“İntibak düzenlemesi, ’tüm emekli aуlıklarında artış mеydana getіren bir zam’ düzenlemesі değildir. İntibak uygulaması, 2000’den önce bağlanan aylıkların alt sınır uygulanmaksızın gerçek gün saуıları ve kazançları üzerinden tesрit edilen göѕterge rakamlarına göre aylıkların yeniden hesаplаnmаsı ve gelişme hızından уüzde 75 oranında pay verіlerek 2008 yılına taşınması esasına dayandığından, gerek prim ödeme gün ѕayıѕı, gеrеksе kazanç yönünden sisteme ilаve katkısı olmayanlara bir artış sağlamaması doğaldır.

Bu nеdеnlе asgari kazanç üzerinden 5 bіn gün ve daha az gün prіm ödeyerek emekli оlanlara intibаktаn dolayı verilecek bir fark bulunmаmаktаdır. Asgari kazanç üzerinden emekli olanların intibak farkından yararlanabіlmesі için еmеkli gün sayılarının en az 5 bin 240 gün оlması, 5 bin 240 günden аz gün sayısıyla emekli olаnlаrın intibak farkı alabilmеlеri için ise kazançlarının аsgаri kazancın üѕtünde olmaѕı gerekmektedir.”

‘SGK’NIN İNTERNET SİTESİNE İTİBAR EDİN’

2,7 milуon emeklinin dosyasının, SGK personelіnіn özverili ve titiz çalışması sоnucunda tek tek incеlеndiğinе іşaret edilerek, emeklilerin intibak farklarının en doğru şekilde hesaplandığı ve alınacak intibak farklarının duyurulduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bazı gazetelerin yayımladığı intibаk farklarına ilişkin tablolar inсelendiğinde, açıklanan intibak farklarının sadеcе 1982 sonrаsındа bağlanan yaşlılık aylıklarını içеrdiği görülmektedir. İntibak farklarına 2012 Tеmmuz ile 2013 Ocak aylık artışları еklеnmеdiğindеn açıklanan rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu nedenle sadece belirli bir dönem için yayınlanan ve yanlış rakamları içeren haberlere emeklilerimizin itibar etmemeleri ve intibak farkı аlıp alamayacaklarına ilişkin en doğru bilgiyi SGK’nın іnternet sitesinden öğrenmeleri önemle rica olunur.”

Ocak 2013 vergi ve Yükümlülükler Takvimi

SON ÖDEME GÜNÜ

OCAK 2013  BEYAN
VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

07 Ocak

1-      Aralık dönemi çeklere ait değerli kağıtlar vergisi bildirimi ve ödenmesi

10 Ocak

1-      16-31 Aralık dönemi I sayılı listedeki ürünlere ait özel tüketim  vergisinin beyanı ve ödenmesi

15 Ocak

1-      Aralık dönemi  II sayılı listedeki tescile tabi olmayan araçlar ile  III ve IV sayılı listedeki ürünlere ait ÖTV’nin beyanı ve ödenmesi

2-      Aralık dönemine ait gider vergilerinin (BSMV) beyanı    ve ödenmesi

3-      Aralık  dönemi özel iletişim vergisi beyanı ve ödenmesi

21 Ocak

1-İlan ve reklam vergisinin beyanı ve ödenmesi

23 Ocak

1-      Aralık dönemine ait gelir ve kurumlar vergisi stopajının beyanı

2-      Aralık dönemine ait muhtasar beyannamesinin verilmesi

3-      Aralık dönemine ait damga vergisinin beyanı

4-      Aralık dönemi aylık prim ve hizmet belgelerinin kuruma verilmesi

24 Ocak

1-Aralık  dönemine ait katma değer vergisinin beyanı

25 Ocak

1-15 Ocak dönemi I sayılı listedeki ürünlere ait özel tüketim  vergisinin beyanı ve ödenmesi

28 Ocak

1-      Aralık dönemine ait gelir ve kurumlar vergisi stopajının ödenmesi

2-      Aralık  dönemine ait katma değer vergisinin  ödenmesi

3-      Aralık dönemine ait damga vergisinin ödenmesi

4- Aralık dönemine ait muhtasar beyannamesinde tahakkuk edilen  vergilerin ödenmesi

31 Ocak

1-      Motorlu taşıtlar vergisi 1. taksit ödemesi

2-      Aralık ayına ait 4/a-b  kapsamındaki  primlerin ödenmesi

3-     Aralık ayına ait Form (Ba) ve (Bs)’nin verilmesi (VUK Teb.396)

Not:  Yukarıda yazılı tarihler son beyan ve ödeme tarihini göstermektedir. Örneğin KDV beyannamesi 24 Ocak’a kadar verilebilir, ödemesi ise en geç 28 Ocak çalışma saati sonuna kadar yapılabilir.

DİKKAT: Bu Tablo, Beyan ve Yükümlülükler Listesinin tamamını içermemektedir.

 

2013 Yılı Vergi Oranlarda Değişiklikler Pratik Bilgiler

2013 Yılı İçin Pratik Bilgiler

Her yılbaşında olduğu gibi bu yılbaşında da Vergi Oran ve isnalarındaki değişiklik hadleri açıklanmıştır.

Değişiklikler aşağıda sıralanmışdır.

GAYRİMENKUL SERMAYE İSTİSNASI (GVK md.21) (TL) DEĞİŞİKLİK

Mesken Olarak Kiraya verilen gayrimenkullerde istisna 2012 yılı kira gelirlerine uygulanmak üzere bir önceki yıl

3000 tl iken 2013 yılı için 3200 TL olarak belirlenmiştir.

2012 yılı içinde elde edilen kira gelerlerinin 3200.TL si istisnadır

TEVKİFATA TABİ MENKUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA BEYAN SINIRI  (GVK md.86/c)

Vergisi tevkif yoluyla ödenen Gayrimenkul sermaye iratlarında beyanname düzenleme ve verme sınırı 2012 yılı gelirlerine uygulanmak üzere bir önceki yıl 25.000 TL iken 26.000.- TL ye çıkarılmıştır. Bu yıl verilecek Gelir vergisi beyannamelerinde vergisi tevkif youyla kesilen GMSİ gelirleri 26.000 TL nin altındaysa beyan etme ihtiyaridir.

aa

BASİT USULE TABİ OLMANIN ŞARTLARI (TL)

a)      Kira Gelirleri Yönünden (GVK Md. 47/2).                                

Büyükşehir Belediyelerde

2012 Yılı İçin Yıllık              5.000 iken 2013 Yılı İçin Yıllık          5.300 TL ye yükseltilmiştir

Diğer Yörelerde

2012 Yılı İçin Yıllık      3.500 2013 Yılı İçin Yıllık 3.700 TL ye yükseltilmiştir.

 

b) Basit Usule Tabi olmanın Özel  Şartları (GVK Md.48)

2012 yılı ve 2013 yılı rakamları verilerek artış oranları gösterilmiştir.

 

Yıllar Alış Satış İş Hasılatı İş Hasılatı + Satış
2012 70.000 105.000 35.000 70.000
2013 75.000 110.000 37.000 75.000

 

2013 yılı Gelir Vergisi Dilimleri Vergi Tarifesi

2013’DE BEYAN EDİLECEK 2012 GELİRLERİNE UYGULANACAK  VERGİ TARİFESİ 

10.000 TL’ye kadar % 15
25.000 TL’nin 10.000  TL’si için 1.500 TL, fazlası % 20
53.000 TL’nin 23.000 TL’si için 4.130 TL, (ücret gelirlerinde 80.000 TL’nin 23.000 TL’si için 4.130 TL ), fazlası % 27
58.000 TL’den fazlasının 58.000 TL’si için 13.410 TL, ( ücret gelirlerinde 88.000 TL’den  fazlasının 88.000 TL’si için 21.510 TL) fazlası % 35
2013 YILI  GELİRLERİ İÇİN VERGİ TARİFESİ  (GVK Md.103)
10.700 TL’ye kadar %15
26.000 TL’nin 10.700  TL’si için 1.605 TL, fazlası  (GVK md.103) %20
60.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL, (ücret gelirlerinde 94.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL ), fazlası %27
60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.845 TL, ( ücret gelirlerinde 94.000 TL’den  fazlasının 94.000 TL’si için 23.025  TL) fazlasıOranında vergilendirilir % 35

 

2013  Yılı Amortisman Ayırma Sınırı

AMORTİSMAN AYIRMA SINIRI (VUK md.313)(2013 Yılı) (TL) 800 TL

 

2013 Yılı Fatura Kesme Sınırı

53- Fatura Kesme SInIrI (VUK Md.232) (2013 yılı)

800 TL

 

2013 Yılı Usülsüzlük Cezaları

55- USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK. Md.352) (2013 Yılı için)
Birinci Derecede (TL) Ikinci Derecede (TL)
1 – Sermaye Şirketleri 110 60
  2 – Birinci Sınıf Tüccar ve Serb.Mes.Erb. 70 35
3 – İkinci Sınıf Tüccarlar 35 17
  4 – Yukardakiler Dışında Kalıp;      Beyanname ile G.V.’ye Tâbi Olanlar 17 9,40
  5 – Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 9,40 4,30
  6 – Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 4,30 2,40

 

BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İÇİN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (TL) (2013)

56- BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İÇİN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (TL) (2013)

(VUK’un 86, 148, 150, 256 ve 257’nci  Maddelerinde Yer alan Zorunluluklar ile Mük.     257’nci maddesi Uyarınca Getirilen Zorunluluklar)(VUK Mük. Md. 355)  (5904 sk. ile Yür: 01.08.2009)

a) Birinci Sınıf Tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı 1200
b) İkinci Sınıf Tüccarlar, Defter Tutan Çiftçiler ile Basit Usulde Vergilendirilenler 600
c) Yukarıda Belirtilenler Dışında Kalanlar 300
(Tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilebilecek toplam Özel Usulsüzlük Cezası (VUK Teb.422) 940.000

 

2013 YILI SAKATLIK İNDİRİMİ

 

60 – SAKATLIK İNDİRİMİ

Yılı için 2013 Yılı için Sakatlık Derecesi Aylık Tutar
a) Birinci Derece Sakatlar için %80 800 TL
b) Ikinci Derece Sakatlar için %60 400 TL
c) Üçüncü Derece Sakatlar için %40 190 TL

 

SGK intibak Zammı Sorgula

Belirtildiği üzere intibak zammı 2000 yılından önce emekli olanları ve sadece SSK’lı emeklileri kapsamaktadır.
Ne kadar maaş alacağınızı yukarıdaki sorgu ekranından TC Kimlik numaranızı girerek sorgulayabilirsiniz.
Sorgulama SGK nın sitesinden alınarak yapılmaktadır.

Finansal Raporlama Standardı TFRS 9 Değişikliği

30 Aralık 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28513 (2. Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulundan:

FİNANSAL ARAÇLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA

STANDARDI (TFRS 9) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 172)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(SIRA NO: 2)

MADDE 1 – 27/4/2010 tarihli ve 27564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 172 Sıra no’lu Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğin 5 inci Maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ ve bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TFRS 9 Finansal Araçlar” Standardı, 31/12/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. İsteyen işletmeler, bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan TFRS 9 Standardını 1/1/2015 tarihi öncesi hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “TFRS 9 Finansal Araçlar” Standardının 8.1.1 Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“8.1.1 Bu TFRS, 1 Ocak 2015 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu TFRS’nin 1 Ocak 2015 tarihinden önce başlayan dönemlere ilişkin finansal tablolarda uygulanması durumunda, bu husus dipnotlarda açıklanır ve aynı zamanda diğer Standartlarda yapılan değişiklikler de uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Standardın 8.2.12 Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“8.2.12 8.2.1 Paragrafında yer alan hükme bağlı kalmaksızın, bu TFRS’nin:

(a) 1 Ocak 2012 tarihinden önce başlayan raporlama dönemlerinde uygulanması durumunda, önceki dönemlere ilişkin düzeltme yapılması ve TFRS 7’nin 44S-44W Paragraflarında yer alan açıklamaların sunulması zorunlu değildir.

(b) 1 Ocak 2012 tarihinde veya sonrasında ve 1 Ocak 2013 tarihinden önce başlayan raporlama dönemlerinde uygulanması durumunda, TFRS 7’nin 44S-44W Paragraflarında yer alan açıklamalar sunulur ya da önceki dönemlere ilişkin düzeltme yapılır.

(c) 1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama dönemlerinde uygulanması durumunda, TFRS 7’nin 44S-44W Paragraflarında yer alan açıklamalar sunulur. Önceki dönemlere ilişkin düzeltme yapılması zorunlu değildir.

Önceki dönemlere ilişkin düzeltme yapılmaması durumunda, önceki defter değeri ile ilk uygulama tarihinin içinde bulunduğu yıllık raporlama döneminin başındaki defter değeri arasındaki farklar, ilk uygulama tarihinin içinde bulunduğu yıllık raporlama dönemine ilişkin dağıtılmamış kârların (veya uygun ise, öz kaynağın diğer bir unsurunun) açılış kayıtlarında muhasebeleştirilir.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu yürütür.