Archive for Vergi Mahkemesi Kararları

Tarhiyatın dayanağı inandırıcı deliller ortaya konmadığı için terkini gerekir

İzmir 1. Vergi Mahkemesi

Esas No: 2012/32 Karar No : 2012/794

ÖZÜ: Tarhiyatın dayanağı inandırıcı deliller ortaya konmadığı için terkini gerekir.

İstemin Özeti:  Dava, davacı adına sahte fatura kullanıldığı ve haksız vergi indiriminde bulunduğu nedeniyle takdir komisyonu kararına istinaden takdir edilen matrah üzerinden tarh edilen vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin, takdirin dayanağının olmadığı, herhangi bir vergi incelemesi yapılmaksızın varsayıma dayalı olarak yapılan tarhiyatın usul ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Vergi mahkemesi hakimliğince gereği görüşüldü: Read more