İş kazası olduğu iddia edilen olayın iş kazası olup olmadığnıın tespiti ön sorundur

 

mahkeme-karariYARGITAY 21. Hukuk Dairesi

E.No : 2007/24528 K.No : 2008/8276

Tarih : 29.05.2008

• İŞ KAZASI

• MADDİ – MANEVİ TAZMİNAT

• İŞ GÖREMEZLİK ORANININ TESBİTİ

• İBRANAME

ÖZÜ: İş kazası olduğu iddia edilen olayın iş kazası olup olmadığnıın tespiti ön sorundur.

Gerçek anlamda ibranameden söz edebilmek için tazmin edilecek miktar ile buna karşılık alınan meblağ arasında açık oransızlığın bulunmaması koşuldur. Oransızlığın bulunduğu durumlarda anılan belge ibraname değil, ancak makbuz niteliğindedir.

Yapılan ödemenin bir miktarının manevi zarara karşılık yapıldığı ibranamenin içeriğinden anlaşılması halinde, hukuka aykırı bir eylem yüzünden çekilen elem ve üzüntüler o tarihte duyulan ve duyulması gerken bir hal olduğundan, üzüntü ve acıyı zamana yaymak suretiyle manevi tazminatın bölünmesi, yeniden dava konusu yapılarak miktarının artırılması olanağı bulunmadığından bir defada istenilmesi gerekmektedir.

(506 s. SSK m. 27 vd.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir