Temel Kanunlar

 

TEMEL YASALAR

 

09.11.1982
2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
01.06.2005
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
01.06.2005
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
08.12.2001
4721 Sayılı Türk Medenî Kanunu
08.05.1926
818 Sayılı Borçlar Kanunu
09.07.1956
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
10.06.2003
4857 Sayılı İş Kanunu
23.01.2004
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
24.10.2003
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
06.11.1981
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (YÖK)
20.01.1982
2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
26.02.1983
2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu
15.06.1930
1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu
04.01.1961
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
18.06.1927
1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
01.11.2005
5411 Sayılı Bankacılık Kanunu
19.03.1969
1136 Sayılı Avukatlık Kanunu
19.02.1959
7201 Sayılı Tebligat Kanunu
03.07.2005
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu
01.06.2005
5326 Sayılı Kabahatler Yasası
19.06.1932
2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
04.12.1999
4483 Sayılı Memurların Yargılanması Hakkında Kanun
08.11.1983
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
09.10.1987 3402 Sayılı Kadastro Kanunu
01.06.1955
6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun
08.09.1995
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
17.07.1964
492 Sayılı Harçlar Kanunu
30.07.1981
2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
01.01.1984
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
23.07.1965
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
31.05.2006 5510 Sayılı sosyal sigortalar ve genel
saglik sigortasi kanunu
31.12.1960

193
   Sayılı
Gelir Vergisi Kanunu
25.10.1984
3065 Katma Değer Vergisi Kanunu
18.02.1963
197   Motorlu Taşitlar Vergisi Kanunu

 

 Tüm Temel Kanunlar