Kuruma Bildirilmeyen Sigortalı Çalışmalarının Tespiti

mahkeme-karari

YARGITAY  21. Hukuk Dairesi

E.No : 2012/18193

K.No : 2012/18611

Tarih : 05.11.2012

                            •  KURUMA BİLDİRİLMEYEN SİGORTALI                                     ÇALIŞMALARIN TESPİTİ

                            •  İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ

                            •  EKSİK ARAŞTIRMA

ÖZÜ:    Davacı askerlik hizmeti haricinde kalan süreler içerisinde 03.04.1981-05.06.2009 tarihleri arasında iş yerinde geçen ve kuruma bildirilmeyen sigortalı çalışmalarının tespitini istemiştir.

          Mahkemece, ihtilaflı döneme ilişkin tüm dönem bordroları getirilmeli, bu bordrolarda ihtilaflı dönemin tamamında kayıtlı ve tarafsız tanıklar saptanarak bunların bilgilerine başvurulmalı, bordrolarda adı geçen kişilerin adreslerinin tespit edilememesi veya beyanları ile yetinilmediği takdirde, Sosyal Güvenlik Kurumu, zabıta, maliye, meslek odası aracılığı ve muhtarlık marifetiyle  iş yerine o tarihte komşu olan diğer iş yerlerinde uyuşmazlıkkonusu dönemde çalıştığı tespit edilen kayıtlı komşu iş yeri çalışanları, yoksa iş yeri sahipleri araştırılıp tespit edilerek çalışmanın niteliği le gerçek bir çalışma olup olmadığı yönünde yönetimince beyanları alınmalı, gerçek çalışma olgusu somut ve inandırıcı bilgilere dayalı şekilde kanıtlanmalı, imzasız ücret bordrolarında geçen çalışmaların var olduğu anlaşılırsa buna göre bir karar verilmelidir.

          (506 s. SSK m. 79/10)

          (5510 s. SSGSSK md.86/9)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir