Limited Şirketlerde Müdürler kurulu Başkan Karar Örneği

 

 

Toplantı Tarihi             :

 

Karar Numarası           :

 

Toplantıya Katılanlar  :

 

Toplantı Konusu       : Müdürler Kurulu Başkanı Seçimi

 

 

 

 

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları imza altına almışlardır;

 

6102 sayılı TTK madde 624 gereği, şirket müdürlerinden………………………..

TC numaralı ……………………………………………..adresinde ikamet eden

…………………………… nın aksi bir karar alınıncaya kadar müdürler kurulu

başkanı olarak atanmasına ve TTK da belirtilen hususlarda görevlendirilmesine kararın tescil ve ilan edilmesine ittifakla karar verilmiştir.

 ortak imza                                      ortak imza

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir