Luca Net Kobi Tanıtım Videosu

[pro-player width=’600′ height=’370′ type=’video’ image=’http://siyamiozkan.org/wp-content/uploads/2013/02/luca-net-kobi.png’]http://85.111.1.20:9090/video/kobi_video.flv[/pro-player]

 

Luca Yeni Yazılımlarından Luca Net Kobi’nin tanıtım videosu olup, yazılım hakkında geniş açıklamalar yer almaktadır.

Luca Koza Tanıtım Videosu

[pro-player width=’600′ height=’373′ type=’video’ image=’http://siyamiozkan.org/wp-content/uploads/2013/02/luca-koza.png’]http://85.111.1.20:9090/video/koza_web_tanitim.flv[/pro-player]

Luca koza tanıtıyla ilgili ayrıntılı video, Videoda Luca Kozanın kullanımı ve kapsamı hakkında bilgiler verilmektedir.luca-koza

Luca Net Kobi

ymm-nail-sanlı-turmob-baskani
Luca’dan Haberler

Sabırla vе heyecаnlа beklenen LUCA NET KOBİ Tiсari Yazılımımız Ocak 2013 itibаriyle hizmetinize sunuldu. LUCA NET KOBİ Tiсari Yazılımı ile meslek mensubumuzun mesleki faaliyetlerine zaman aуırması vе müşterilerinin yönetimi açısından yepyeni bir dönem daha başlıyor. Türkiye’nin ilk web tabanlı merkezi muhasеbе sistеmi olаn ve “8” уılda 15 bin üye ve 136 bin kullanıcıya ulaşan “Luca Projesi”ne yеni ürünler ekleyerek meslek mensuplarımızın işlerini kolaylaştırmaya ve daha vеrimli çalışmalarını sаğlаmаyа devam еdiyoruz. Read more

İşçinin iş Görme Edimini Yerine Getirmesinin İş Mevzuatındaki Sonuçları

İŞÇİNİN İŞ GÖRME EDİMİNİ YERİNE

GETİRMEMESİNİN İŞ MEVZUATINDAKİ

SONUÇLARI

1.  Giriş:

4857 sayılı İş Yasasının 25’inci maddesinin II’inci fıkrasının (h) bendinde; “..İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde, yapmamakta ısrar etmesi halinde..” işverenin haklı nedenlerle, işçinin iş sözleşmesini feshi hakkı, hüküm altına alınmıştır.

2.  İşçinin Görevi Kendisine Hatırlatıldığı Halde  Yapmamakta Israr Etmesi:

İşçi ile işveren arasında imzalanan iş sözleşmesi, her iki tarafa da, hak ve yükümlülükler getirmektedir. İş sözleşmesinin işçiye yüklemiş olduğu borçlardan beri de, “ işçinin iş görme borcu”dur. İşçinin, iş görme kapsamında yapacağı işlerin çeşidi, işçi ile işveren arasında imzalanmakta olan iş sözleşmelerinde, iş yerinde varsa, uygulanmakta olan toplu iş sözleşmelerinde veya iş yeri iç yönetmeliklerinde açıklanmıştır. Dolayısıyla, işçinin işe başlaması ile birlikte yapacağı işlerde, yazılı açıklamanın yanında zaman zaman sözlü olarak da bildirilmektedir. Read more

Yeni Borçlar Kanununa Göde Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi

1.Giriş

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hizmet (iş) sözleşmesinin sona ermesi konusunda yeni düzenlemeler getirmiştir.

Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. İrade açıklaması, açık veya örtülü olabilir. Taraflar sözleşmenin esaslı noktalarında uyuşmuşlarsa, ikinci derecedeki noktalar üzerinde durulmamış olsa bile sözleşme kurulmuş sayılır. Sözleşmelerin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı değildir. Kanunda sözleşmeler için öngörülen şekil, kural olarak geçerlilik şeklidir. Öngörülen şekle uyulmaksızın kurulan sözleşmeler hüküm doğurmaz.

2.Hizmet Sözleşmesi   

Hizmet sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle iş görmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. İşçinin işverene bir hizmeti kısmî süreli olarak düzenli biçimde yerine getirmeyi üstlendiği sözleşmeler de hizmet sözleşmesidir. Genel hizmet sözleşmesine ilişkin hükümler, kıyas yoluyla çıraklık sözleşmesine de uygulanır; özel kanun hükümleri saklıdır.

Hizmet sözleşmesi, kanunda aksine bir hüküm olmadıkça özel bir şekle bağlı değildir. Bir kimse, durumun gereklerine göre ancak ücret karşılığında yapılabilecek bir işi belli bir zaman için görür ve bu iş de işveren tarafından kabul edilirse, aralarında hizmet sözleşmesi kurulmuş sayılır. Geçersizliği sonradan anlaşılan hizmet sözleşmesi, hizmet ilişkisi ortadan kaldırılıncaya kadar, geçerli bir hizmet sözleşmesinin bütün hüküm ve sonuçlarını doğurur. Read more