Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti

YARGITAY 10. Hukuk Dairesi

E.No : 2012/9969 K.No : 2012/13423

Tarih :04.07.2012

                            •  SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ  TARİHİNİN TESPİTİ

•  3201 SAYILI YASA BORÇLANMASI

•  ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER

ÖZÜ:    Türkiye’de hiç bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması bulunmayan kişilerin 3201 sayılı Yasaya dayalı borçlanma sürelerinin 5510 sayılı Yasanın 4/1-b kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesi yasal bir zorunluluktur.

           Anayasamızın 90/son  maddesi uyarınca, Türk Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesinde,Türk sigortasına girişten önce, Alman Rant Sigortasına giriş tarihinin, Türk sigortasına giriş tarihi olarak kabul edileceği yönünde açık hüküm bulunmasına rağmen yurt dışında  geçirilen çalışma sürelerinin, akit ülke mevzuatına göre sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesi aşamasında hangi sigortalılık niteliğine göre borçlanılabileceği konusunda açık ve özel bir düzenleme yer almamaktadır. Bu durumda 3201 sayılı Yasa kapsamında yapılan borçlanma ile, 01.06.2009 tarihinden itibaren bağlanan yaşlılık aylığının, 5510 sayılı Yasanın 4/1-b maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

          (3201 s. ÇTHK m. 3, 5)

          (5510 s. SSGSSK m. 4/1-b)

          (Türk Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesi)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir