Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması

Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması

GEÇİCİ MADDE 46 – (6385 sayılı Kanun’un 13. mad. ile eklenen madde. Yür:19.1.2013) “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi veya sigortalı olup, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonu itibarıyla tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi borçları ve ferîleri, ilgililerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren dört ay içinde başvuruda bulunmaları halinde 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ilgili maddelerine göre yapılandırılır.”

2 comments

 1. Ahmet IŞIK dedi ki:

  Sağlık kabini çalıştırmamdan dolayı adıma 7000 TL.borç çıktı ve şimdi maaşımın 1/4 ü kesilmektedir.Bunu yeniden yapılandırabilir miyim?

 2. isdn dedi ki:

  Birkaç cümle ile ifade edilebilecek yasa metni tek bir cümleye sığdırılınca bilmece gibi bir şey oluyor.

  Halbuki mesele ortada:

  1. Sosyal Güvelik destek primi kesintisinten habersiz emekliler, birdenbire emekli maaşlarından %25 kesinti yapıldığını ve peşim ödemedikleri takdirde yüksek faizle takside bağlanacaklarını öğrendiler.

  2. Bu kez borçlarını faizsiz ve 36 ay taksitle ödeyebileceklerini öğrenmiş oldular.

  a) Bu yeni kanun hükmü çıkana kadar ödedikleri ne olacak?

  b) Ödediklerine faiz dahil ise bu faiz o güne kadar ödenen ana para taksitlerine mi eklenecek yani borç azalmış mı olacak?

  c) Yoksa bu 36 ay taksitlendirme yalnızca yeni yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonraki borç bölümüne mi uygulanacak

  c) Veya “siz eski yasaya tabisiniz, yeni yasadan yararlanamazsınız” denilerek bu bir türe bitmeyen ha bire yeni faizler eklenen borcun ödenmesine ölünceye dek devam mı edilecek.

  Bir bilgi sahibi aydınlatırsa çok sevinirim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir