Tag Archive for Alıcı Tarafından Tevkif Edilecek KDV Tutarı

Kısmi Tevkifat Uygulamasıyla İlgili Ortak Hususlar Belge Düzeni

Belge Düzeni

Tevkifata tabi işlemler dolayısıyla satıcılar tarafından düzenlenecek belgelerde; “İşlem Bedeli, Hesaplanan KDV, Tevkifat Oranı, Alıcı Tarafından Tevkif Edilecek KDV Tutarı, Tevkifat Dahil Toplam Tutar ve Tevkifattan Sonra Tahsil Edilmesi Gereken Toplam Bedel (Tevkifat Hariç Toplam Tutar)” ayrıca gösterilecektir.

Bu fatura satıcı açısından, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’ye tevkifat uygulandığını tevsik eden belge mahiyetini de taşımaktadır.

Faturaya, borçlanılan miktar olarak rakam ve yazı ile tevkifattan sonra kalan tutar yazılacaktır.

Örnek:

KDV hariç 3.000 TL tutarındaki %18 oranında KDV’ye tabi bir işlem 5/10 oranında KDV tevkifatına tabidir. Bu işleme ait fatura aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

3.000 TL

İşlem Bedeli

Hesaplanan KDV : 540 TL

Tevkifat Oranı : 5/10

Alıcı tarafından Tevkif Edilecek KDV : 270 TL

Tevkifat Dahil Toplam Tutar : 3.540 TL

Tevkifat Hariç Toplam Tutar : 3.270 TL

Yalnız Üçbinikiyüzyetmiş Türk Lirasıdır.

Tevkifata tabi tutulan işlemlerle tevkifat uygulaması kapsamında bulunmayan işlemlerin birlikte yapılması halinde bu işlemlerin tek fatura ile belgelendirilmesi mümkündür. Bu

durumda, tevkifata tabi işlem bedeli ve bu bedel üzerinden hesaplanan KDV ile tevkif edilen KDV tutarı fatura üzerinde ayrıca gösterilecektir. Bu şekilde yapılan faturalamalarda da tevkifat uygulaması kapsamındaki işlem bedelinin KDV dahil tutarının 1.000 TL’yi aşıp aşmadığı dikkate alınacak, aşmıyorsa tevkifat uygulanmayacaktır