Tag Archive for Antalya SMMMO Denetim

Yeni TTK TFRS ve Bağımsız Denetim Paneli 3

Antalya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası ve Antalya Yeminli Mali Müşavirler odası tarafından birlikte düzenlenen Yeni TTK Finansal Raporlama Standartları ve Bağımsız Denetim Paneli Bölüm 3
Prof. Dr. Nejat Bozkurt’un anlatımıyla.

http://88.225.227.108:8080/ASMO/asmotv/20111126-3.wmv