Tag Archive for Bekletici mesele

İşe iade davası bekletici mesele

mahkeme-karari

YARGITAY 7. Hukuk Dairesi

E.No : 2013/12849 K.No : 2013/19293

Tarih : 14.11.2013

• KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI

• HAKSIZ FESİH

• İŞE İADE DAVASI

• BEKLETİCİ MESELE

ÖZÜ: Davacı tarafından davalı işveren aleyhine iş mahkemesinde açılmış olan işe iade davasının red ile sonuçlanıp kesinleşmesi ve feshin haklı nedene dayandığının kabulü halinde, davacı kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamayacağından işe iade davası bekletici mesele yapılmalı, sonucuna göre karar verilmelidir.

(4857 s. İş K. md.21)