Tag Archive for Beyanname Verme tarihleri

Eylül 2013 Vergi Takvimi

vergi

Eylül 2013 Ayında yerine getirilmesi gereken yasal yükümlülüklere ilişkin Vergi takvimi olup, tüm yasal yükümlülükleri içermemektedir.

SON ÖDEME GÜNÜ

EYLÜL 2013  BEYAN
VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

09 Eylül

1-  Ağustos  Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimive Ödenmesi

10 Eylül

1- 16 -31 Ağustos  Dönemi  I sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi

16 Eylül

1-  Ağustos Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

2-  Ağustos  Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

3-  Ağustos  Dönemi  II sayılı Listedeki Tescile Tabi Olmayan Araçlar ile III ve IV sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi

20 Eylül

1-  İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

23 Eylül

1- Ağustos  Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

2- Ağustos Dönemine Ait Damga Vergisinin beyanı

3- Ağustos Dönemine Ait  Muhtasar Beyannamesinin Beyanı

4- Ağustos Ayı 1 ila 31’i Arası Ücret  Alan Sigortalılar İçin Prim Belgelerinin Verilmesi

24 Eylül

1- Ağustos  Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

25 Eylül

1- 1-15 Eylül  Dönemi I sayılı Listedeki Ürünlere Ait Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

26 Eylül

1- Ağustos  Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Ödenmesi

2- Ağustos Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödenmesi

3- Ağustos  Dönemine Ait Damga Vergisinin Ödenmesi

4- Ağustos Dönemine Ait Muhtasar Beyannamesinde Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmesi

30 Eylül

1- Ağustos Ayına Ait 4/a-b Kapsamındaki Primlerin Ödenmesi

2- Ağustos Ayına Ait Form (Ba) ve (Bs)nin verilmesi (VUK Teb. 396)

 

Not:  Yukarıda yazılı tarihler son beyan ve ödeme tarihini göstermektedir. örneğin KDV beyannamesi 24 Eylül’e kadar verilebilir, ödemesi ise en geç 26 Eylül çalışma saati sonuna kadar yapılabilir.

DİKKAT: bu tablo, beyan ve yükümlülükler listesinin tamamını içermemektedir.