Tag Archive for Feshin geçersizliği

Kilo Fazlası Olan Kabin memurunun iş akdinin feshi konusunda Yargıtay Kararı

YARGITAY 22. Hukuk Dairesi

E.No : 2012/11598 K.No : 2012/19726

Tarih :25.09.2012

• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ

• İŞE İADE

• İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI

• EKSİK İNCELEME

ÖZÜ: Davacının bir hava yolları şirketinde kabin memuru olarak çalıştığı, kilo fazlası olması nedeniyle bir defaya mahsus olmak üzere altı aylık sürede uygun ölçülere gelmesi sağlanamaz ise uçuculuk statüsü sona erdirileceğinin belirtildiği dikkate alınarak davacının yapılan ölçümünde kilo fazlası olduğu, verilen süreye rağmen istenilen uygunluğa gelmediğinden kabin memurluğunu yütüremeyeceği gerekçesi ile iş sözleşmesinin kıdem ve ihbar tazminatları ödenmek suretiyle feshedildiği anlaşılmaktadır.

Kabin görevlisi olan davacının bu görev için iş yerine giderken aranan şartları sonradan yitirmesi durumunda, işverenin yeniden bu şartın sağlanmasını istemesi sözleşmye aykırıbir durum değildir. Davacı iş yerinde geçerli olan düzenlemeye göre uçuş özelliklerini hangi durumda yitireceğini bilmektedir. Fazla kilo alarak kabin görevlisi olma özelliğini yitiren davacının yeniden uygun kiloya gelmesine engel sağlık sorunu olup olmadığı irdelendikten sonra kilo verememesi iradesi dışında bir sebebe dayanmakta ise ancak bu durumda davacının yer hizmetlerinde görevlendirilip görevlendirilmeyeceği konusunda bilir kişiden rapor alınarak değerlendirme yapılabileceği, gayri iradi bir durumun bulunmadığının anlaşılması halinde ise davacının yer hizmetlerine geçirilmeye ilişkin diğer koşulların bulunup bulunmamasına göre feshin geçerli nedene dayanıp dayanmadığı konusunda bir karar verilmelidir.

(4857 s. İş K. m. 18)