Tag Archive for iş bırakmayla ilgili yargı kararı

İşin bırakıldığı hususunun tesbiti hakkında Mahkeme Kararı

mahkeme-karari

İzmir Bölge İdare Mahkemesi

Esas No: 2013/3774 Karar No : 2013/3528

ÖZÜ: İşin bırakıldığı hususunun tesbiti hk.

İstemin Özeti: Davacı şirketin bir kısım kurumlar (geçici) vergisi ve katma değer vergisi beyannameleri ile Ba-Bs formlarını yasal süresi içinde ve elektronik ortamda vermemesi nedeniyle 213 sayılı Yasanın mükerrer 355. maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davayı; 213 sayılı Kanununun 160. maddesinin 3. fıkrasında, işi bırakma bildiriminde bulunmayan bir mükellefin işi bıraktığının tespit edilmesi veya yapılan araştırma ve yoklamalar sonucunda bilinen adreslerinde bulunamaması ve başka bir adreste faaliyetine devam ettiğine dair bilgi Read more