Tag Archive for iş kazası tazminat

İş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminat

mahkeme-karari

YARGITAY 21. Hukuk Dairesi

E.No : 2013/5626 K.No : 2013/15674

Tarih : 11.09.2013

                            •  İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETİNDEN  DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

                            •  İŞ KAZASININ TESPİTİ

                            •  BEKLETİCİ SORUN

ÖZÜ: İş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödedilmesi için, iş kazası olduğu iddia edilen olay Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeli, olayın kurumca iş kazası olarak kabul edilmemesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumuna ve hak alanını etkileyeceğinden işveren aleyhine “iş kazasının tespiti” davası açması için önel verilmeli, tespit davası bu dava için bekletici sorun yapılmalıdır. Olayın kurumca iş kazası olduğunun kabul edilmesi halinde kuruma müracaat ederek iş kazası sigorta kolundan sürekli iş göremezlik oranı belirlenmeli, sürekli iş göremezlik geliri bağlanması için önel verildikten sonra oluşacak sonuca göre bir karar verilmelidir.

          (5510 s. SSGSSK m. 13/4, 18)