Tag Archive for üçüncü derece engellilik indirimi 2014

2014 yılı Engellilik İndirim Tutarları

vergiEngellilik İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2014 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 800 TL, ikinci derece engelliler için 400 TL, üçüncü derece engelliler için 190 TL olarak tespit edilmiştir.

 

 

___________________________________