TEMEL YASALAR
09.11.1982 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
01.06.2005 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
01.06.2005 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
08.12.2001 4721 Sayılı Türk Medenî Kanunu
08.05.1926 818 Sayılı Borçlar Kanunu
09.07.1956 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
10.06.2003 4857 Sayılı İş Kanunu
23.01.2004 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
24.10.2003 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
06.11.1981 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (YÖK)
27.02.2003 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu
20.01.1982 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
26.02.1983 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu
15.06.1930 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu
26.10.1963 353 Sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu
18.10.2006 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (Karapara)
04.01.1961 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
18.06.1927 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
01.11.2005 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu
19.03.1969 1136 Sayılı Avukatlık Yasası
19.02.1959 7201 Sayılı Tebligat Kanunu
03.07.2005 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu
01.06.2005 5326 Sayılı Kabahatler Yasası
19.06.1932 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
04.12.1999 4483 Sayılı Memurların Yargılanması Hakkında Kanun
08.11.1983 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
09.10.1987 3402 Sayılı Kadastro Kanunu
01.06.1955 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun
08.09.1995 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
17.07.1964 492 Sayılı Harçlar Kanunu
30.07.1981 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
01.01.1984 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
23.07.1965 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
29.07.1964 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
14.09.1971 1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu
Uluslararası İnsan Hakları Mevzuatı
TBMM'de Kabul Edilen Tüm Kanunları sorgulama