Yeni kanunla dünya markalarımız olacak

TÜRKİYE Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Nail Sanlı, Yeni Türk Ticaret Kanunu ile dünya markalarımızın olacağını söyledi.

Kanunun dünya markalarımızın oluşmasına büyük katkı sağlayacağını kaydeden Sanlı, kanunla Türkiye’nin çağdaşlaşması, uluslararası sermaye piyasalarında ki yerini alması açısından önemli olduğunu bildirdi. Kanunla şirketlerin üçüncü şahıslara, dışarıya, yatırımcılara, ortaklarına karşı daha şeffaf bir yapıya bürüneceğini anlatan Sanlı, Türk Ticaret Kanunu’nun bir reform olarak ortaya çıktığını ifade etti.

Sanlı, şöyle dedi:

“Yeni kanunla teknoloji çok rahat kullanılacak. Firmalarımız internet üzerinden bütün paydaşlarına, ticaret erbabına, yatırımcılara, çalışanlarına, üçüncü şahıslara karşı rahat edebilecek bilgiler de yayınlayabilecekler. Elektronik ortamda tüccarlar birbirlerine ihtarlar çekebilecekler.”