Yeni Ttk Ve İş Hayatına Etkileri Gto'da Anlatıldı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası ve Grant Thornton Türkiye işbirliğinde “Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İş Hayatına Etkileri” konulu bir seminer düzenlendi.
 
Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası ve Grant Thornton Türkiye işbirliğinde “Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İş Hayatına Etkileri” konulu bir seminer düzenlendi.

GTO Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve GTO üyesi firmalar ile Yeminli Mali Müşavirler Odası üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği seminere, Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi ve aynı zamanda TTK Tadil Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Sami Karahan konuşmacı olarak katıldı. Seminerin açılışında konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tayfun Aygın, küreselleşmenin meydana getirdiği baskı ve artan rekabetin, yeni endüstri alanlarının ortaya çıkması ve finansal ortamda yaşanan çarpıcı gelişmelerin, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin ticaret kanunlarında değişikliğe gitmesine neden olduğunu söyledi.

“Büyük resme baktığımızda bu reform çalışmalarının en büyük amacının ekonomilerin konuştukları dilleri ve uygulamaları birbirlerine yakınlaştırarak yabancı yatırımlar için bir avantaj sağlanması olduğu görülmektedir” diyen Aygın şunları söyledi:

“Dünyada yaşanan bu gelişmelerin dışında kalmamak için Türkiye'nin de bu konuda adımlar atması gerektiği aşikardır. Temmuz 2012 itibariyle yürürlüğe girmesi öngörülen yeni Türk Ticaret Kanunu, bu anlamda son derece önem arz etmektedir. Burada üzerinde durulması gereken önemli hususlardan bir tanesi; işletmelerimiz açısından önemli fayda sağlayacak olan söz konusu kanun, işletmelerimizin hayatına bir anda girmemelidir. Uygulaması ve uyumlaştırması zor ve beklenenden hızlı bir süreç yaşanmasının, kanunun hedefine ulaşmasını zorlaştırabileceği kanaatindeyiz. Bunun yerine, resmi otoriteler tarafından işletmelerimize yönelik, kademeli bir uygulama modeli geliştirilmeli ve böylelikle şirketleşmeden kaçış önlenmiş olmalıdır.”

Gaziantep Ticaret Odası olarak, yasanın yürürlüğe girme sürecini yakından takip ettiklerini ve yasanın özüne sadık kalınması yönündeki taleplerinin devam ettiğini de dile getiren Aygın, ”Konunun işletme sahipleri ve iş dünyası temsilcisi üyelerimiz tarafından rahat ve kolaylıkla anlaşılır kılınması açısından çeşitli bilgilendirme çalışmaları yapmaktayız. Bugün organizasyonunu gerçekleştirdiğimiz etkinlik, bir yılın içerisindeki sekizinci faaliyetimiz. Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası ile Gaziantep Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, söz konusu çalışmalarımızda en önemli ortaklarımız. İlgili Odalarımıza bilinçlendirme faaliyetlerimize vermiş oldukları katkılardan ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.

Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Ferit Zirek ise konuşmasında Küresel ekonomi ve uluslararası ticaretin sınırlarını ortadan kaldırmaya başlandığı yeni bir dünya dengesi oluştuğuna işaret etti. Türk Ticaret Kanunu'nun ülkemizde ticari yaşamın geleceğine damga vuracak bir değişim olduğunu ifade eden Zirek, “Dünya ekonomisi içinde bulunduğu sıkıntılı dönemden yeni bir denge noktasına doğru uzanırken, ulusların ve şirketlerin rekabet gücünün artmasında iş hayatında uygulanan kuralların dünya standartlarına uyumlu olması, her zamankinden çok daha büyük önem kazanmaktadır. Dünyada rekabetle değişen iş dünyasının gündeminde şirketlerin büyüme ve gelişme potansiyellerinin değerlendirilmesi kurumsal yönetim, kamu güveni, gerçek mali bilgi ve şeffaflık kavramı çok daha öncelikli konumlara gelmiştir” dedi.

Yeni TTK ile ülkemizde ticari yaşamın kurallarının yeniden ve çağdaş bir yaklaşımla tanımlaması yapılarak, Türkiye için şeffaflık, denetlenebilirlik ve güvenirlilik açısından özlenen düzeyi yakalama fırsatı yaratıldığına vurgu yapan Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Zirek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Hızlı bir dönüşüm sürecindeki ülkemiz iş dünyasının daha şeffaf kurumsal yönetim ilkeleriyle çalışması, işletmelerin küresel rekabet gücünü arttırmasında hayati öneme sahip olacaktır. Yeni TTK, ticari mevzuatımızın Avrupa Birliği'ne uyumu ile ülkemizin önünden önemli bir engeli kaldırıyor. Borçlar Kanunu ve TTK'dan sonra diğer destekleyici düzenlemelerin de hızla hayata geçmesi Türkiye'ye gelecekte olması gereken konuma ulaşmak üzere bir atılım fırsatı yaratacaktır. Yeni TTK, bu olguların tümü için uygun ortamı yaratıp, kayıtdışı ekonomiyi de en aza indirgeyecektir.”

Açılış konuşmalarının ardından Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi ve aynı zamanda TTK Tadil Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Sami Karahan da, 'Yeni Kanunla Ticari Hayatımızda Neler Değişecek?', 'Kanunun Şirketlere İlişkin Genel Hükümlerde Getirdiği Temel Değişiklikler' ve 'Kanun Hükümlerinde Elektronik İmkanlardan ve İnternet Ortamından Yararlanma' başlıkları altında katılımcılara bilgiler verdi.