Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İş Hayatına Etkileri Konulu Seminer


 

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tayfun Aygın, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun işletmeler açısından önemli fayda sağlayacağını belirterek, "İşletmelerimize yönelik, kademeli bir uygulama modeli geliştirilmeli ve"...

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tayfun Aygın, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun işletmeler açısından önemli fayda sağlayacağını belirterek, "İşletmelerimize yönelik, kademeli bir uygulama modeli geliştirilmeli ve böylelikle şirketleşmeden kaçış önlenmiş olmalıdır" dedi.

GTO, Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası ve Grant Thornton Türkiye işbirliğiyle düzenlenen "Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İş Hayatına Etkileri" konulu seminer GTO Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Aygın, konuşmasında, küreselleşmenin meydana getirdiği baskı ve artan rekabetin, yeni endüstri alanlarının ortaya çıkması ve finansal ortamda yaşanan çarpıcı gelişmelerin, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin ticaret kanunlarında değişikliğe gitmesine neden olduğunu belirtti.

Aygın, şunları söyledi:

"Büyük resme baktığımızda bu reform çalışmalarının en büyük amacının ekonomilerin konuştukları dilleri ve uygulamaları birbirlerine yakınlaştırarak yabancı yatırımlar için bir avantaj sağlanması olduğu görülmektedir. Dünyada yaşanan bu gelişmelerin dışında kalmamak için Türkiye'nin de bu konuda adımlar atması gerektiği aşikardır. Temmuz 2012 itibariyle yürürlüğe girmesi öngörülen yeni Türk Ticaret Kanunu, bu anlamda son derece önem arz etmektedir. Burada üzerinde durulması gereken önemli hususlardan bir tanesi; işletmelerimiz açısından önemli fayda sağlayacak olan söz konusu kanun, işletmelerimizin hayatına bir anda girmemelidir. Uygulaması ve uyumlaştırması zor ve beklenenden hızlı bir süreç yaşanmasının, kanunun hedefine ulaşmasını zorlaştırabileceği kanaatindeyiz. Bunun yerine, resmi otoriteler tarafından işletmelerimize yönelik, kademeli bir uygulama modeli geliştirilmeli ve böylelikle şirketleşmeden kaçış önlenmiş olmalıdır."

Oda olarak, yasanın yürürlüğe girme sürecini yakından takip ettiklerini ifade eden Aygın, konunun işletme sahipleri ve üyeleri tarafından kolaylıkla anlaşılır kılınması açısından çeşitli bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını anlattı.

Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Ferit Zirek ise konuşmasında, Küresel ekonomi ve uluslararası ticaretin sınırlarını ortadan kaldırmaya başlandığı yeni bir dünya dengesi oluştuğuna işaret etti.

Türk Ticaret Kanunu'nun ülkemizde ticari yaşamın geleceğine damga vuracak bir değişim olduğunu ifade eden Zirek, şöyle konuştu:

"Dünya ekonomisi içinde bulunduğu sıkıntılı dönemden yeni bir denge noktasına doğru uzanırken, ulusların ve şirketlerin rekabet gücünün artmasında iş hayatında uygulanan kuralların dünya standartlarına uyumlu olması, her zamankinden çok daha büyük önem kazanmaktadır. Dünyada rekabetle değişen iş dünyasının gündeminde şirketlerin büyüme ve gelişme potansiyellerinin değerlendirilmesi kurumsal yönetim, kamu güveni, gerçek mali bilgi ve şeffaflık kavramı çok daha öncelikli konumlara gelmiştir."

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ülkemizde ticari yaşamın kurallarının yeniden ve çağdaş bir yaklaşımla tanımlaması yapılarak, Türkiye için şeffaflık, denetlene bilirlik ve güvenirlik açısından özlenen düzeyi yakalama fırsatı yaratıldığını belirten Zirek, şunları kaydetti:

"Hızlı bir dönüşüm sürecindeki ülkemiz iş dünyasının daha şeffaf kurumsal yönetim ilkeleriyle çalışması, işletmelerin küresel rekabet gücünü arttırmasında hayati öneme sahip olacaktır. Yeni TTK, ticari mevzuatımızın Avrupa Birliği'ne uyumu ile ülkemizin önünden önemli bir engeli kaldırıyor. Borçlar Kanunu ve TTK'dan sonra diğer destekleyici düzenlemelerin de hızla hayata geçmesi Türkiye'ye gelecekte olması gereken konuma ulaşmak üzere bir atılım fırsatı yaratacaktır. Yeni TTK, bu olguların tümü için uygun ortamı yaratıp, kayıt dışı ekonomiyi de en aza indirgeyecektir."

Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi ve aynı zamanda TTK Tadil Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Sami Karahan da "yeni kanunla ticari hayatımızda neler değişecek, kanunun şirketlere ilişkin genel hükümlerde getirdiği temel değişiklikler ve kanun hükümlerinde elektronik imkanlardan ve internet ortamından yararlanma" konularında bilgi verdi.